Integracja kamery firmowej

Integracja kamery

Integracja Twojego system kamer pozwoli pójść o krok dalej w kwestii bezpieczeństwa publicznego, pomagając uzyskać więcej korzyści z inwestycji w kamery monitoringu.

Udostępnianie obrazu z kamery umożliwia służbom ratowniczym New York City oglądanie nagrań z kamery w razie nagłych przypadków w Twojej okolicy. Udział jest całkowicie dobrowolny. To Ty decydujesz, obrazy z których kamer chcesz udostępnić służbom ratowniczym i masz pełną kontrolę nad ustawieniami zezwoleń. Udostępnianie nagrań z kamery może skrócić czas odpowiedzi i ułatwić ratownikom rozeznanie się w sytuacji, co przełoży się na większą wydajność działań i dochodzeń służb ratowniczych.

Do udostępniania kamer wystarczy niewielkie urządzenie fususCORE, które podłącza się do routera. Po skonfigurowaniu urządzenia możliwe będzie udostępnianie obrazu z kamery zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami zezwoleń.

Integracja kamery jest bezpłatna


Często zadawane pytania dotyczące rejestracji/integracji kamery firmowej

Czy Nowy Jork będzie miał opcję streamingu w czasie rzeczywistym?

We współpracy z firmą Fūsus dostępna jest opcja dostępu na żywo za pośrednictwem urządzenia FūsusCORE z dostępem warunkowym. Właściciele kamer mają możliwość wyboru, w jaki sposób i kiedy ich kamery będą dostępne dla policji. Przykładowo firmy prywatne mogą zdecydować się na udostępnienie kamer śledczym w sytuacji awaryjnej. Prywatni mieszkańcy i społeczności również mogą mieć taką możliwość lub całkowicie z niej zrezygnować. Podczas konfiguracji i po skonfigurowaniu urządzenia łączącego zwanego „Core” właściciel kamery może zaznaczać/cofać zaznaczenia kamer, które chce dobrowolnie udostępnić (1) i które obejmują (2) obszary określone jako pomocne do zapewnienia bezpieczeństwa i rozeznania osobom udzielającym pierwszej pomocy oraz (3) skierowane są w stronę przestrzeni publicznej tylko wtedy, gdy właściciela, jego pracowników lub obywateli nie obejmuje domniemanie prywatności.

Czy moje kamery mogą być dostępne bez mojej wiedzy?

Nie. Zarówno polityki Departamentu Policji Nowego Jorku, jak i firmy Fūsus wymagają udzielenia wyraźnej pisemnej zgody na udostępnienie kamer z dowolnego powodu przez właściciela tych kamer. Dostęp do kamery i jej ustawienia są również w pełni kontrolowane przez właściciela kamery.

Czy Departament Policji Nowego Jorku może nadpisać moje ustawienia dostępu i uzyskać zdalny dostęp do moich kamer w dowolnym momencie?

Nie. Rejestracja kamery nie zapewnia Departamentowi Policji Nowego Jorku zdalnego dostępu do nagrań wideo z kamery. Rejestrowanie kamer zapewnia Departamentowi Policji Nowego Jorku jedynie informację, gdzie w okolicy znajdują się kamery w przypadku popełnienia przestępstwa lub krytycznego wypadku.

Czy ten program wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy?

Nie. Technologia rozpoznawania twarzy nie została zintegrowana w obrazy zarejestrowane przez kamery.

Czy system FūsusCORE jest bezpieczny?

Dane są chronione szyfrowaniem 256-bitowym AES w stanie zapisanym, podczas przesyłania i przetwarzania chmurze. System FūsusCORE nawiązuje bezpieczne połączenie z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3, umożliwiając ruch wychodzący do AWS GovCloud. Gdy dane dotrą do lokalizacji przechowywania w chmurze FūsusONE zgodnej z zasadami CJIS, hostowanej na serwerach AWS Gov-Cloud, dane są redundantnie przechowywane w wielu geograficznie oddzielonych lokalizacjach lub strefach przechowywania, aby zapewnić ponad 99,9999% niezawodności i trwałości danych.

Czy system FūsusONE jest bezpieczny?

FūsusONE, platforma Departamentu Policji Nowego Jorku używana do gromadzenia wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu, odpowiada najwyższym standardom bezpieczeństwa w zakresie dostępu, przesyłania i udostępniania informacji wymiaru sprawiedliwości, związanych ze sprawami karnymi, zgodnie ze standardami CJIS. Wszystkie dane dostępne w ramach FūsusONE są szyfrowane w stanie zapisanym, podczas przesyłania i w lokalizacji hostowanej w chmurze. Dostęp do baz danych jest ograniczony ścisłymi zasadami sieciowymi. Wszyscy pracownicy Fūsus zaangażowani w rozwój oprogramowania związanego ze standardami CJIS przechodzą szeroko zakrojony proces kontroli, w tym sprawdzanie przeszłości i pobieranie odcisków palców.

Logo organizacji New York Public Safety Community Alliance